Business Intelligence

 

I Microsoft plattformen finns det ett alldeles utmärkt verktyg för analys och rapportering, Power BI.

Det är sedan en tid förstahandsvalet för oss.  

SSAS tabular i kombination med SSRS och Excel kan också vara ett alternativ att jobba vidare med  i en befintlig lösning.