Så här bygger du en AI lösning

För att ta fram smarta lösningar för AI och tillämpa kognitiva förmågor, skapas tre lager, ovanpå varandra, som hanterar din affärsinformation:

Kognitiva funktioner – Det här är det kognitiva skiktet. Här skapar vi funktioner som efterliknar människans förmågor (tal, lyssna och förstå, tolkning av olika språk eller vad man kan se, förståelse för om man pratar med fler olika personer, vem som är vem, känna av känslor, tonläge, ordval, etcetera). Med hjälp av det kognitiva funktioner kan din AI-applikation dra nytta av intelligensen i din information och interagera genom till exempel tal eller skrift.

Analys – Ovanpå informationslagring använder du analysfunktioner. Här finns den djupa intelligensen. Här skapas kunskap och insikter utifrån den information du har. Våra Data Scientists förstår potentialen i din verksamhet och skapar lösningar i tekniken som oftast benämns, ML . Vid mer avancerade problem som bildigenkänning eller beteendeanalys kan tekniker som neurala nätverk och Deep Learning användas. Numera finns dessa banbrytande tekniker både i molnet och som on-premise-lösningar. Python med alla dess programpaket, är i SQL Server eller Power-BI, ett kraftfullt och smidigt opensource komplement.  

Informationslagring – Här lagrar du din information, antingen i ett Data Warehouse eller under rubriken ”Big Data” i en Data Lake. Informationen hämtas från dina uppkopplade produkter, produktionsstyrsystem, affärsprocesser, sociala media, etcetera. Informationslandskapet är ofta komplext och kräver sitt eget fokus, inte minst på grund av utmaningar kring Masterdata.