Jan 2018

Har sedan några månader utvecklat ett nytt datalager i sqlserver2016 med hjälp av Data Vault 2.0 metodiken åt ett företag i transportbranschen. Gränssnittet ska göras i SSRS 2016 och Power-BI. 

 

 

MineBI ska erbjuda kvalificerade tjänster, utförda av seniora hängivna konsulter, inom business intelligence området.

Inledningsvis ska det ske inom delområdena dataanalys och modellering av datalager, med Lindstedts eller Kimballs tekniker . Information är inte någon bristvara idag, snarare tvärtom. Att samla in strukturerat och ostrukturerat data har gjorts länge och nu är det dags att omvandla den informationen till insikter och affärsnytta. Området är bara i sin linda ännu och även om det pratats om Big Data, realtidsdatalager och prediktiv analys under en tid nu, så är det just mycket prat, och för många företag inget man kommit igång med.

MineBI har kunskaperna, verktygslådan och engagemanget för att ta erat företag vidare framåt. Med er egen insamlade information kan vi med statistiska modeller förklara vad som händer nu och framåt i stället för att lägga krutet på det som redan har hänt.

Dataanalys ger den möjligheten och kontakta oss gärna för att diskutera vad MineBI kan göra för just er .